”Tillsammans syns vi” är ett metodutvecklingsprojekt för att undersöka hur man tillsammans med unga nyanlända och ungdomar från orten kan förändra och påverka attityder. Projektet dockar an till Egnahemsfabrikens verksamhet och gruppen har i text, rörlig bild och foto dokumenterat det pågående arbetet på Egnahemsfabriken. Ungdomarna har framförallt fungerat som ambassadörer och kreativ motor. Ungdomsgruppen bestod av tjejer och killar, hälften från Tjörn och hälften nyanlända / ensamkommande.

Projektet har genom ungdomarnas insats i form av byggande, dokumentation och engagemang synliggjort Egnahemsfabriken i lokalsamhället och samtidigt skapat viktiga band mellan unga nyanlända och tjörnungdomar. Det har blivit tydligt att mycket kan åstadkommas för integration, självförtroende, nya idéer och samhällsutveckling, genom gemensamt praktiskt arbete. Projektet har gett nya kontaktytor, förankring på orten och en metod för social hållbarhet och framtida projekt med ungdomar.

Projektet påbörjades sommaren 2018 och kommer fortsätta sommaren 2019. Intresserad av att vara delaktig på något sätt? Kontakta tinna@egnahemsfabriken.se


Ta gärna del av vår utvärdering av Tillsammans Syns Vi 2018, som finns här (PDF, 7 mb)!