Vill du bygga ditt eget hus under 2019? Då kan du vara en av dem som ska delta i Byggcirkeln 2018-2019 på Egnahemsfabriken, med start den 26 september 2018.
Byggcirkeln använder sig av den traditionella studiecirkelformen för att under höstterminen bena ut problem och utmaningar för deltagarnas planerade husbyggen. Detta innebär i praktiken att vi löser frågor om mark att bygga på, finansiering, utformning, design, ritningar, eventuella lov och byggplanering.

HÖSTEN 2018 (TERMIN 1)
Cirkelperoden under hösten löper 26 september – 8 december. Vi träffas en gång per vecka, och genomför däremellan egna arbetsuppgifter. Träffarna är kvällstid och kan kombineras med arbete, studier eller annan verksamhet. Deltagarna i cirkeln kommer under hösten ta del av gästföreläsningar och erfarenhetsutbyten, samt får stöd av Egnahemsfabrikens arkitekter och projektlotsar i framtagandet av sina respektive byggprojekt. Vi genomför även en tvådagars studieresa.

VÅREN 2019 (TERMIN 2)
Under vårterminen kommer cirkeldeltagarna att genomföra eller påbörja att genomföra sina planerade byggprojekt, med stöd av Egnahemsfabriken och varandra.
Genom samtidigheten erhålles en gemenskap och möjligheter till att efter vägen stötta varandra i cirkulerande byggbrigader, träffar mm.


För vem: För dig som vill bygga ett hus (litet eller stort, för boende eller uthyrning) under våren 2019 OBS: Begränsat till 8 platser.
Sista anmälningsdatum: 10 september (i mån av plats)
Kursperiod: 26 september – 8 december (En träff per vecka)
Plats: Studion, Egnahemsfabriken, Rödgårdarnas väg 9, Tjörn
Deltagaravgift: 7000 kronor (varav hälften ska betalas innan kursstart, hälften efter kursslut).
Arrangörer: Byggcirkeln arrangeras av Egnahemsfabriken i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Direktanmälan till Byggcirkeln 2018-2019