Information: Vi håller på och bygger om den här sektionen. Därför finns det för tillfället inte mer än rubriker att tillgå här. Håll ut, bättre information kommer!

 • Byggprocessen – från början till slut
  • Initiering av ett projekt – förfrågan
  • Startmöte: vägval
  • Vägar till finansering
  • Planerings- och kalkylverktyg
  • Designprocess
  • Byggplanering
  • Stödjande roller
   • Projektlotsens roll
   • Arkitektens roll
   • Platschefens roll
   • Byggstödjarens roll
  • Bygge
  • Efter bygget
 • Huvudmodeller
  • Matchningsmodellen (markägare + självbyggare – för hyra)
  • Nybyggarmodellen (för eget ägande)
 • Om något går snett

Se även här: