Vad kostar det att ta hjälp av Egnahemsfabriken?

Vi har velat hålla detta så rakt och transparent som det överhuvudtaget går. Därför har vi valt en modell där du som självbyggare betalar en hyreskostnad per månad som ditt projekt pågår:

 • Hyreskostnaden är 250 kronor per kvadratmeter byggyta (taxa 2018).
 • Bygger du ett hus på 20 kvadratmeter innebär det alltså en månadskostnad på 5000 kronor per månad under den tid som bygget pågår.
  För ett hus på 40 kvadratmeter är månadskostnaden 10 000 kronor.

  Utöver detta behöver du även bli medlem i den ekonomiska föreningen Egnahemsföreningen Tjörn. Medlemsskap kostar 50 kronor per år – och du får samtidigt precis samma inflytande över föreningens verksamhet som alla andra medlemmar.

  Dina kostnader för att bygga hus med Egnahemsfabriken blir alltså, sammanfattat i en bild:

  Inga övriga obligatoriska avgifter tillkommer. Du har dock möjlighet att anlita vår personal för att få extra stöd utöver de grundtimmar som varje projekt har tillgång till. För detta betalar du en rak (oavsett typ av personalstöd) ersättning per timme på 400 kr ink. moms.

  Läs mer här om vilka tjänster, resurser och stöd du får tillgång till bygger ditt hus tillsammans med Egnahemsfabriken.

  Exempelkalkyl

  Normala byggrelaterade kostnader betalar du själv. Vi assisterar i att upprätta en kostnadskalkyl för hela ditt projekt och att ansöka om ett byggnadslån. Med ett byggnadslån kan du skicka dina byggfakturor direkt till banken och efter färdigt bygge och slutbesiktning omvandlas byggnadslånet till ett vanligt bolån, där det färdiga huset utgör din lånegivares säkerhet.

  Vilka kostnader som uppstår för ett bygge skiljer sig stort mellan olika projekttyper och du kan också påverka detta i hög utsträckning genom dina egna val både i utformning och genomförande.
  För att illustrera detta har vi gjort tre exempelkalkyler avseende hus på 30 kvm, 50 kvm och 80 kvm (KOMMER SNART!).