Här beskrivs de olika stödjande roller och funktioner som du kan komma i kontakt med under ett husbyggnadsprojekt i Egnahemsfabriken.

 

Huvudroller

Dessa personer/roller kommer du garanterat att vara i kontakt med:

PLATSCHEF: Övervakar alla pågående byggprojekt. Bevakar säkerheten. Handleder vid behov, hjälper till att lösa kluriga frågor, skaffa fram material och byggnadsdelar, tolka och bearbeta ritningar, introducerar till maskiner och nya moment, kallar in entreprenörer för de moment som måste utföras av professionella, samt koordinerar insatser från extarstöd, volontärer och andra resurser. Under byggtiden är platschefen den som kommer följa ditt bygge nära hela vägen. Läs mer om vår platschef här.

PROJEKTLOTS: Projektlotsen är den som tar emot dig, introducerar dig till verksamheten och vägleder dig genom projektets tidiga skeden, vilket inbegriper att upprätta alla nödvändiga avtal, reservera plats, se över finansiering samt att initiera skiss, design och projektering. Projektlotsen hjälper dig även att boka erfoderliga möten med kommunen och kan matcha dig mot en fastighetsägare i de fall då detta är aktuellt. Läs mer om våra projektlotsar här.

ARKITEKT: Den tredje roll som du inte kommer ifrån är arkitekten som medverkar i att utforma ditt hus och upprätta alla erfoderliga bygghandlingar, inklusive bygglovsritning, systemhandlingar (när så krävs) med mera. Läs mer om våra arkitekter här.

BYGGSTÖDJARE: I fabriken finns även ytterligare personal som är anställda inom ramen för arbetsintegrerande socialt företagande, detta är våra Byggstödjare. Som självbyggare kommer du komma i kontakt med Egnahemsfabrikens byggstödjare då dessa på samma vis som platschefen kan bistå med handledning, handräckning, stöttning i kritiska moment, vid lyft och förflyttningar. Byggstödjarna kan även om du hamnar i tidsnöd assistera dig i att accelerera ditt bygge.

 

Andra roller

VOLONTÄRER: Volontärerna är våra superhjältar. Frivilliga krafter som på ideell basis hjälper till med allt från att stötta byggprojekt till att räkna, ta fram ritningar eller laga mat.

BRIGADISTER: Deltagare på våra byggbrigader kallar vi kort och gott för brigadister. Detta är också frivilliga, som deltar i fokuserade sociala byggaktiviteter. För att det är kul, lärorikt och meningsfullt.