När du bygger ditt hus med stöd av Egnahemsfabriken innebär det att du kan hjälp av en etablerad infrastruktur. Du bygger det mesta av ditt hus själv men du är inte ensam på resan – vi följer med och stöttar såväl konkret praktiskt som mentalt. De tjänster, resurser och stöd som ingår i vårt grundupplägg för självbyggare är:

 • Byggchecklista: Beskrivning av byggprocessen steg för steg,
 • Projektlots som medföljer i hela projektet, bistår bland annat med:
  • Startmöte och gemensam genomgång av byggchecklista
  • Bistår i upprättande av kontrollplan
  • Bistår i kontakter med kommun och andra myndigheter
  • Bistår i upprättande av projektplan (tidplan) och kalkyl
  • Bistår i kontakt med kreditgivare
  • Bistår i upprättande av relevanta avtal och kontrakt
  • Bistår i anlitande av underentreprenörer och hantverkare för särskilda moment (exv. elinstallation).
 • Arkitektstöd: Arkitekt som bistår i utformning av hus (exteriör och planlösning) samt upprättande av bygghandlingar (bygglovsritning) (upp till 20 timmar). Vid större projekt behöver även konstruktionsritningar och systemritningar upprättas.
 • Byggstödjare: Tillgång till 1 timme extra byggstöd per kvm byggyta per månad. Exempel: du bygger ett hus på 40 kvm och har tillgång till 40 timmar arbete från Egnahemsfabrikens byggstödjare per månad.
 • Handledning: Ständig tillgång till rådgivning och hjälp med genomförande av kritiska moment från Egnahemsfabrikens platschef.
 • Material: Materialbeställningar och leveranser till byggplats hanteras genom Egnahemsfabriken (du betalar materialkostnaden själv).
 • Återbrukade byggnadsdelar: Som självbyggare har du fri tillgång till samtliga insamlade återbrukade byggnadsdelar och byggmaterial inom Egnahemsfabriken.
 • Arbetsgolv: Tillgång till arbetsyta i fabriken i Svanvik för konstruktion av husdelar, element och volymer.
 • Verktyg och maskiner: Tillgång till våra maskiner och utrustning under de tider då fabriken är bemannad. Även möjlighet att kvittera ut maskiner och verktyg för användning på annan byggplats.
 • Låsbart förråd: Möjlighet låsa in saker som hör till ditt bygge i ett eget låsbart förråd.
 • Grundläggande säkerhetsutbildning: Samtliga självbyggare i Egnahemsfabriken ges en introducerande säkerhetsutbildning i i början av sitt projekt
 • Arbetskläder och skyddsutrustning: Möjlighet att nyttja våra arbetskläder och (skyldighet) att nyttja vår skyddsutrustning.
 • Gruppförsäkring: Alla självbyggare inom Egnahemsfabriken omfattas av vår gruppförsäkring.
 • Volontärstöd och byggbrigader: Sist men inte minst har alla självbyggeriprojekt möjlighet att ta stöd av volontärer som även de kan nyttja Egnahemsfabrikens verktyg, maskiner och skyddsutrustning. Det innebär både att du kan ta stöd av vänner och anhöriga och att du kan få stöd från andra volontärer som bidrar på frivillig basis genom våra byggbrigader.

BEHÖVER DU EXTRA STÖD?
Om du, utöver de grundtimmar du har tillgång till, behöver ta extra praktiskt stöd av Egnahemsfabrikens byggstödjare eller extra hjälp av våra arkitekter ligger timkostnaden för detta på 400 kr ink. moms.