Här kan du som äger en tomt, en villa, ett sommarhus, lantbruk eller annan typ av fastighet där byggnation kan ske, göra en intresseanmälan. Detta gör du om du är intresserad av att matchas ihop med en självbyggare för uppförande av hus med placering på din mark eller om du är intresserad av att på annat sätt samarbeta med Egnahemsfabriken kring utveckling och komplettering av bebyggelsen på din mark.


Gå till samlingssidan för alla intresseanmälningar.