Under 2018 bygger vi upp verksamheten Egnahemsfabriken till en fullfjädrad infrastruktur som kan stötta självbyggare att genomföra husprojekt från idé till färdigt hus.
För att lyckas behöver vi utforma processer och utveckla strukter tillsammans med självbyggare och markägare. Det är när vi genomför projekt tillsammans som vi upptäcker hur vi bäst kan stödja självbyggare.

Vi söker nu dig som vill genomföra ett eget husprojekt i STO-området (Stenungsund, Tjörn, Orust) och är intresserad av att medverka som ett av våra pilotprojekt. Vad detta innebär konkret är att du kommer att ha full tillgång till de stödjande system vi tillhandahåller, men du får samtidigt ”stå ut med” att vi skruvar på, utvecklar bygger upp en del av dessa strukturer efterhand, tillsammans med dig, i ett gemensamt utvecklingsarbete.

Vi söker tre pilotprojekt, ett från var och en av våra huvudmålgrupper:

1. Målgruppen nyanlända – du har invandrat till Sverige under de senaste åren.
2. Målgruppen ungdomar – du är under 30 år
3. Målgruppen äldre – du är över 55 år.

Du behöver inte ha tidigare byggerfarenhet – däremot krävs stark vilja och stort engagemang!

Intresseanmälan pilotprojekt

Fyll i formuläret nedan om du är intresserad av att bli pilot. Du kan också kontakta oss på info@egnahemsfabriken.se, eller om du har frågor, ringa vår platschef, Christian: 070-713 08 20.
Att göra en intresseanmälan är fritt och innebär inga åtaganden eller förbindelser överhuvudtaget. Efter att intresseanmälningstiden gått ut kommer vi att göra ett urval och återkomma med en återkoppling till samtliga som gjort en intresseanmälan.

SISTA DATUM FÖR INTRESSEANMÄLAN TILL PILOTPROJEKT: 30 MAJ


Gå till samlingssidan för alla intresseanmälningar.