Egnahemsfabriken består i praktiken av två olika juridiska personer med olika funktioner och ändamål:

  • Egnahemsfabriken Tjörn (ekonomisk förening): Föreningen bedriver verksamhet på Tjörn och i regionen runtomkring.
  • Egnahemsfabriken (ideell förening): Föreningen utvecklar och förvaltar konceptet Egnahemsfabriker i Sverige.

Läs mer om hur vår organisation är uppbyggd här och skillnaden mellan de två juridiska personerna.

Medlemsskap i ekonomiska föreningen Egnahemsfabriken Tjörn

Medlemsskap i föreningen Egnahemsfabriken är öppet för alla som vill använda sig av Egnahemsfabrikens tjänster och för alla som vill delta i föreningens verksamhet eller i övrigt önskar stötta oss. Som medlem i ekonomiska föreningen Egnahemsfabriken Tjörn får du:

  • Delta kostnadsfritt eller till rabatterat pris på föreläsningar, sociala aktiviteter och byggbrigader.
  • Rabatt vid deltagande på studieresor.
  • Använda Egnahemsfabrikens infrastruktur (verktyg, arbetsplats, skyddsutrustning) på samma villkor som andra medlemmar i föreningen.
  • Ta del av information om föreningens verksamhet via nyhetsbrev och andra utskick.
  • Rösträtt vid föreningens årsmöte.

BLI MEDLEM DIREKT I EKONOMISKA FÖRENINGEN EGNAHEMSFABRIKEN TJÖRN:
Du blir medlem genom att betala in en årsavgift på 50 kronor till Swishnr: 123 227 46 29, eller genom att sätta 50 kr på Bankgiro 5024-1132. Skriv ditt namn, din e-post och ”medlemsavgift”.

Medlemsskap i ideella föreningen Egnahemsfabriken

Medlemsskap i den idella föreningen är öppet för alla som delar föreningens målsättningar. Som medlem i den ideella föreningen Egnahemsfabriken har du närvarorätt och rösträtt vid föreningens årsmöte vilket innebär att du tillsammans med övriga medlemmar utser föreningens styrelse och beslutar om dess verksamhet.

ANSÖK OM MEDLEMSSKAP I IDEELLA FÖRENINGEN EGNAHEMSFABRIKEN