Iordningställande av fabriken

Uppbyggnad av stödjande strukturer

Bygge första fem husen