EgnahemEtt är vårt första framtagna typhus, utformat för ett småskaligt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart boende. Ytan i grundvarianten är blott 25 kvadratmeter, med en total boyta på 20 kvm, plus 9 kvm i loftutrymmen (med sitt/ligghöjd). Detta möjliggör placering och användning som Attefallshus. Inom ytan ryms kök, badrum, matplats, sovalkov, sovloft, hall och förvaring.

Det första exemplaret av hustypen EgnahemEtt är i skrivande stund (augusti 2018) under montage på Egnahemsfabriken. På den här sidan kommer vi att samla uppdateringar om framskridandet av husbygget. Är du intresserad av att köpa/bygga nästa EgnahemEtt tillsammans med oss för att skapa fler vägar till egna hem åt fler? Kontakta oss!

Vem kan köpa eller bygga ett EgnahemEtt?

Huset ska bidra till att lösa bostadsbehovet åt en person som tillhör föreningens målgrupper, det innebär en person som är äldre, ungdom eller nyanländ till Sverige.
Detta kan i praktiken innebära antingen att du som köpare själv tillhör målgrupperna, eller att du som köper huset upplåter det som bostad åt målgrupperna.
I det senare fallet medverkar vi i förmedlingen av kontakt med en hyresgäst, fastställande av en hyra och upprättande av ett hyreskontrakt.

Hur går det till?

Upplägget för denna hustyp är att Egnahemsfabriken tar ansvar för prefabricering av ett tätt klimatskal med följande utformning:

 • Gedigen träregelstomme, korsreglad 120+45.
 • Fullisolerade väggar (ekologisk träfiberisolering).
 • Spikad ytterpanel med bottenbrädor i varierande bredder och profilerade lockläkt med hattprofil.
 • All ytterpanel är struken med falu ljusröd slamfärg.
 • Fullisolerat bottenbjälklag.
 • Yttertak av varmförzinkad blyertsfärgad pannplåt.
 • Utvändiga snickerier (foder, vindskivor, takfot, vattbrädor, knutbrädor)
 • Takavvattning (traditionell v-formad hängränna).
 • Fasadintegrerad spaljé förbered för klängväxer.
 • Fönster (energiglas) och ytterdörr.
 • Huset är utformat med en fuktsäker diffusionsöppen konstruktion.
 • Stommen är invändigt försedd med ångbroms och utvändigt med korsreglad ventilerad luftspalt.
 • Invändigt ingår i utförandet rumsavskiljande innerväggar och bjälklag till loft. Ytterväggar är på insidan förberedda för innerpanel med 22 mm glespanel som även bildar ett färdigt installationsskikt för el.

Vi har ett fast grundpris för ett färdigt klimatskal med ovanstående utformning på 250 000 kr inklusive moms.

Så, vad kostar en helt färdig bostad?

Det bestämmer du själv.

Ju mer du vill göra själv eller med hjälp av vänner, desto billigare blir det. Utgående från isolerat och tätt klimatskal kan bostaden färdigställas invändigt i den takt och form som du själv önskar. Denna självbyggeriprocess kan antingen ske efter utplacering på tomt, eller på uppställningsplats i Egnahemsfabriken i Svanvik. I det senare fallet bistår vi med handledning och utförande av överenskomna moment. Som självbyggare har du tillgång till Egnahemsfabrikens maskiner och utrustning samt materialupplag och vi kan bistå i att arrangera worskhops och byggbrigader på husbygget.

Priset kan även sänkas genom att en blivande hyresgäst medverkar aktivt i bygget. Även detta sker då på plats i Svanvik och under handledning av Egnahemsfabriken. I detta fall reglerar vi vilka moment som skall utföras av hyresgästen och medverkar i att utifrån storleken på hyresgästens insatser fastställa en sänkt hyra och upprättande av ett hyreskontrakt.

Diagram ovan: Totalkostnaden för en färdig bostad är avhängig hur mycket av färdigställandearbetet (efter klimatskal) du vill göra själv.