Trädgården och trädgårdens omsorgsfullt omhändertagna kulturväxter är basen i varje civilisation och samhälle. Så är det även i vår husfabrik, här är odlingen lika viktig som husbyggandet. I anslutning till Egnahemsfabriken i Svanvik finns det en öppen gemenskapsodling. Den första etappen i odlingen har byggts upp under sommaren 2018 med tunnelväxthus, odlingslådor för kryddväxter och frilandsodling.

Under hösten 2018 tar vi nästa steg och utvecklar odlingen tillsammans med fler, så att det blir en verklig gemenskapsodling med många deltagare. Här finns möjligheter för var och en som vill ha en egen odlingslåda, eller plats i ett växthus men också att experimentera, lära sig och odla ihop med andra.

Vill du ha en eller flera odlingslådor eller på annat sätt bidra till och engagera dig i odlingen? Ta kontakt med oss genom att göra en intresseanmälan i formuläret nedan eller maila till info@egnahemsfabriken.se