“Tillsammans syns vi” är ett metodutvecklingsprojekt som startade sommaren 2018, för att undersöka hur man tillsammans med unga nyanlända och ungdomar från orten kan förändra och påverka attityder genom att arbeta praktiskt tillsammans. Projektet dockar an till Egnahemsfabrikens verksamhet och gruppen har i text, rörlig bild och foto dokumenterat det pågående arbetet på Egnahemsfabriken. Ungdomarna har framförallt fungerat som ambassadörer och en kreativ motor. Ungdomsgruppen bestod av kommunala feriepraktikanter, både tjejer och killar, hälften från Tjörn och hälften nyanlända / ensamkommande. Projektet pågår fortlöpande varje sommar.

Projektet har genom ungdomarnas insats i form av byggande, dokumentation och engagemang synliggjort Egnahemsfabriken i lokalsamhället och samtidigt skapat viktiga band mellan unga nyanlända och tjörnungdomar. Det har blivit tydligt att mycket kan åstadkommas för integration, självförtroende, nya idéer och samhällsutveckling, genom gemensamt praktiskt arbete. Projektet har gett nya kontaktytor, förankring på orten och en metod för social hållbarhet och framtida projekt med ungdomar.

Projektet fortsatte under sommaren 2019, då med namnet “Tillsammans bygger vi”, med en ny ungdomsgrupp, hälften nyanlända och hälften uppvuxna på Tjörn. Under sommaren 2019 fokuserades ännu mer på byggande och praktiskt görande tillsammans, studiebesök, odling och medskapande designprocesser vid byggande av en ekotoalett och en scen vid Egnahemsfabriken. Projektet syftade också till att utveckla Egnahemsfabriken till en inkluderande mötesplats för alla.

Under sommaren 2020 fortsätter projektet med en ny ungdomsgrupp och nya perspektiv, infallsvinklar kring byggande, boende, social hållbarhet, återbruk och kreativt arbete tillsammans. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen samt Formas.

Intresserad av att vara delaktig på något sätt? Kontakta tinna@egnahemsfabriken.se


Ta gärna del av vår utvärdering av Tillsammans Syns Vi 2018, som finns här (PDF, 7 mb)!