Egnahemsfabriken Tjörn är ett innovationsprojekt och en stödstruktur för dig som vill bygga ditt eget hus eller hjälpa andra att bygga sina egna hus. Målet är att öppna fler vägar till egna hem åt fler och att etablera en gränsöverskridande mötesplats runt byggande och design på Tjörn. Projektet har initierats av civilsamhället med stöd av Tjörns kommun och byggs upp av oss som bor här, tillsammans. Egnahemsfabriken är öppen för alla och tillhör alla. En möjlighet att hjälpa andra eller att hjälpa sig själv till en bostad. Bo kvar på ön och utveckla Tjörn, möjligheternas ö. Verksamheten startade under våren 2018.

 

Stöd till dig som vill bygga själv

I första hand är Egnahemsfabriken en fysisk och organisatorisk stödstruktur för dig som vill bygga ditt eget hus, vare sig det är i liten skala (exv. ett tiny house) eller i större skala. Vi gör det möjligt för fler att bli självbyggare men samtidigt inte vara utlämnad åt sig själv. Därmed kan fler grupper bygga sitt eget hus, med bättre förutsättningar, mer ekonomiskt och med god kvalitetskontroll. Självbyggeri kan bli en väg in till bostadsmarknaden för grupper som annars har svårt att få tag i en bostad.

Är detta en ny och ”innovativ” idé? Nej, tvärtom, faktiskt, det var precis så som den svenska Egnahemsrörelsen en gång i tiden fungerade. Vi knyter an till det historiska arvet, därav vårt namn.

Konkret består verksamheten av en bemannad arbetslokal i Svanvik på Tjörn. Här finns ett stort arbetsgolv, förråd, maskiner, verktyg, pausutrymmen med mera.
Verksamheten i Svanvik drivs av en platschef med personal. Verksamheten är dock inte begränsad till platsen, Egnahemsfabriken finns där våra självbyggare finns.

Varje byggprojekt som genomförs inom Egnahemsfabriken stöttas av en projektlots som följer med från första kontakt via skiss, utformning, finansiering, planering och förberedelser till genomförandet av husbyggnadsprojektet.

 

Målgrupper

Våra främsta målgrupper är 1) nyanlända 2) ungdomar (upp till ca 30 år) samt 3) äldre (pensionärer). Detta är därför att dessa tre grupper har gemensamt att de har svårt att tillgodose sina bostadsbehov via den ”ordinarie” bostadsmarknaden. Förutsättningarna för grupperna är delvis sammanfallande med skiljer sig även delvis åt. Nedanstående beskrivning är såklart en generalisering:

  • Samtliga tre grupper drabbas av bristen på mindre och billigare bostäder, ett behov som är skriande på Tjörn.
  • De två grupperna ungdomar samt nyanlända har den gemensamma nämnaren att de ännu inte har etablerat sig ordentligt varken på bostadsmarknaden eller arbetsmarknaden. Detta innebär ett hinder för att få tillgång till bostadslån. För den som vill bygga ett hus själv är två ytterligare begränsningar för grupperna att de saknar tillgång till mark och inte vet hur det svenska systemet inom bostadsbyggnadssektorn fungerar.
  • Gruppen äldre är som regel bättre etablerad på bostadsmarknaden men bor i flera fall i för stora hus som man egentligen önskar lämna till förmån för en mindre bostad. Kan gruppen få hjälp med detta, exempelvis genom att flytta till ett mindre hus på den egna tomten, kan värdefulla flyttkedjor initieras som gör det möjligt för unga barnfamiljer att ta över villor.

Genom att bli självbyggare inom Egnahemsfabriken kan dessa grupper själva börja lösa sin bostadssituation. Bostadsbristen blir mindre och fler kan bo kvar på Tjörn, samtidigt som vi berikar vår bebyggelsemiljö.

 

Annan verksamhet

Vid sidan om stödet till självbyggeriverksamheten så driver Egnahemsfabriken även annan verksamhet som kretsar kring forskning, laoration, innovation och utveckling av byggande, ekologiskt byggande, medskapande design, byggnadsvård, utbildningar, brobryggande sociala aktiviteter med mera.

Under 2018 fokuserar vi på att bygga upp en välfungerande fabrik och byggverksamhet, men övriga verksamhetsspår kommer att utvecklas parallellt med detta.

Alla öppna aktiviteter och evenemang presenteras i kalendariet som finns här.

 

Organisation och planer

Egnahemsfabriken är en förening. Ja, i själva verket är det två föreningar. Verksamheten på Tjörn drivs av en ekonomisk förening, medan konceptet förvaltas i en ideell förening. Båda föreningarna styrs demokratiskt och drivs utan kommersiellt syfte – all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Att bli medlem i föreningarna är öppet för alla.

Läs mer om hur vår organisation är uppbyggd
Läs mer om vår personal
Läs mer om fabriken i Svanvik
Läs mer om den projektplan vi följer och våra framtidsvisioner

 

Samhällsnyttor

Egnahemsfabriken har initierats med målet att bidra till fler bostäder, innovation, lokal utveckling och social sammanhållning på Tjörn. Detta sker på flera vis och de viktigaste delarna är dessa:

1. Fler vägar till bostad – för fler grupper, genom en stödjande infrastruktur för självbyggeri
2. Hållbart byggande i praktiken – ekologiska material och andra chansen för återbrukade byggnadsdelar
3. En forsknings- och innovationsarena kring medskapande och socialt byggande på Tjörn
4. Gränsöverskridande social mötesplats – gemensam angelägenhet mellan olika grupper
5. Generera ekonomiska värden genom socialt byggande
6. Utbildning och kunskapsutveckling
7. Stärk resiliens och lokal handlingsförmåga
8. Bidra till en levande byggnadskultur och bebyggelsemiljö
9. Verktygsbibliotek och maskinpool

Läs mer om vilka samhällsnyttor Egnahemsfabriken bidrar till.